Notícies

La Distímia

Els trastorns de l’estat d’ànim es relacionen amb desordres en l’afectivitat de la persona. Presentem un dels trastorns que anomenem personalitat depressiva o Distímia. Les persones que estan afectades per aquest trastorn sovint la seva conducta és mancada de matisos, on tot l’espectre cromàtic és més aviat gris.

L’estat d’ànim de l’ésser humà no és un diagrama pla ja que existeixen múltiples factors que el poden estar afectant, com la personalitat, els factors externs i les variacions climàtiques.

La distímia es diferencia del trastorn depressiu major per una menor gravetat dels símptomes, per la presencia d’ansietat, per una major heterogeneïtat en la presentació i pel seu curs. Es caracteritza per símptomes depressius menys greus, que es mantenen durant anys.

Per definir millor aquest trastorns marquem un seguit de símptomes:

- L’estat d’ànim està crònicament deprimit. La persona expressa sentir un malestar psicològic i un desencantament per la vida i el futur. Sovint hi ha sentiments de desesperança.

- Hi ha dificultats per concentrar-se o prendre decisions.

- Hi sol haver ansietat.

- No s’observa inhibició motora, sinó més aviat apatia o falta d’energia, però normalment poden fer front a les demandes bàsiques de la vida quotidiana.

- Poden aparèixer idees de mort, però rarament passen a l’acció.

- Pot haver insomni inicial o de primera hora i despertars freqüents.

- Pot aparèixer pèrdua o augment de la gana.

- Mai apareixen idees delirants i al·lucinatòries

Encara que el curs és crònic, els afectats tenen sovint dies o setmanes en que es troben bé, però la major part del temps estan cansats i deprimits.

El tractament que en l’actualitat es duu a terme és psicoteràpia on es valora la combinació amb psicofàrmacs com poden ser els antidepressius o inclusiu ansiolítics.

El tipus de teràpia que un vol iniciar queda en mans de la persona. Des de la teràpia Cognitiu conductual és important en un primer abordatge dibuixar i reestructurar el sistema de creences errònies i sobredimensionades de la persona, així com reconstruir un bon engranatge de reforços positius.

àgora XXI 

Al llarg del mes es recolliran opinions,
preguntes sobre temes que siguin
importants o que despertin curiositat per
vosaltres, desenvolupant pel mes següent
el tema més demanat.
© 2024 - Centre de psicologia Àgora XXI
Passeig Pere III, 56, 1r 3a - 08242 Manresa (BCN) Tel. 938 776 740 - 615 375 510  |  C/ Balmes, 224, 1r 2a - 08006 Barcelona