Notícies

Socioadiccions

Les socioaddiccions són trastorns de dependència vinculats a activitats humanes diverses i sovint plaents, no relacionats amb la ingesta de substàncies químiques.

Aquestes activitats no són en si mateixes nocives per a la persona, com no ho és el consum moderat d’altres substàncies.

Algunes d’aquestes activitats, com el treball o l’esport, són necessàries i d’altres són socialment acceptades o potenciades, com la pertinença a un grup, el joc, o les compres.

El fet que es tracti essencialment d’una qüestió d’intensitats o pèrdua de control, comporta que la socioaddicció sigui molt difícil de detectar o reconèixer en les seves primeres etapes.

TIPUS DE SOCIOADDICCIONS

RELACIONS PERSONALS
Dependències grupals: secta coercitiva o grup de manipulació psicològica, grup religiós, filosòfic o cultural, polític, terapèutic, comercial
Dependències interpersonals: codependència, addicció al líder, addicció a vidents, guaridors, terapeutes, addicció a la parella

JOC
Addicció als videojocs
Addicció a les videoconsoles
Addicció als jocs de rol

INTERNET
Addicció cibersexual
Addicció ciberrelacional
Addicció al joc en xarxa
Addicció a la navegació, xats

ÚS DE SERVEIS-OBJECTES
Addicció al mòbil
Addicció a la televisió
Addicció a les compres (oniomania)

SEXE
Relacions sexuals compulsives
Addicció a la prostitució
Abús de la pornografia

AUTOIMATGE CORPORAL
Vigorèxia

TREBALL
Laborodependència

CONDUCTA ADDICTIVA

Quan una persona perd el control sobre una activitat, ús o consum, i la capacitat de decidir entre fer-ho o no fer-ho, ha esdevingut un addicte. Els quatre signes més fiables per identificar una conducta addictiva són:

 • Necessitat irresistible i desig intens de “tenir contacte amb” (consumir un producte o consumar una conducta).
 • Manca de control. Incapacitat per autolimitar-se o autocontrolar-ne l’ús.
 • Conseqüències negatives identificades per un mateix o advertides per persones properes, malgrat les quals la persona no atura l’activitat.
 • Negació del problema. L’addicte no adverteix la gravetat dels efectes negatius, nega que existeixi un problema i s’enfada o es posa a la defensiva, si algú li fa veure que “allò” es troba fora del seu control.

Altres signes o símptomes del trastorn socioaddictiu són:

 • Progressiva focalització de les relacions, activitats i interessos entorn de l’origen de l’addicció.
 • Progressiu allunyament i abandó dels interessos i relacions alienes a la conducta addictiva.
 • Irritabilitat i malestar davant els impediments per actuar segons el patró addictiu.
 • Canvis de conducta.
 • Agressivitat i canvis d’humor aleatoris, no explicats per altres causes que les de la pròpia socioaddicció.
 • Impossibilitat o grans dificultats per deixar d’actuar segons el patró addictiu.

Les socioaddiccions presenten molts trets comuns a les dependències provocades pel consum de substàncies, i n’és la diferència més rellevant la manca de la pròpia substància. En alguns casos, una persona pot presentar addiccions múltiples o dependències que van variant de focus, de la mateixa manera que la politoxicomania és freqüent en el consum de substàncies addictives.

EFECTES FREQÜENTS EN LA SALUT DE L'ADDICTE

 • Fisiològics :
  - Alteració del descans, insomni.
  - Deteriorament de l’estat general i/o evolutiu.
  - Alteracions en l’alimentació.
  - Alteracions immunitàries.
 • Psíquics :
  - Inestabilitat emocional. Empobriment afectiu.
  - Pèrdua del lliure albir.
  - Disminució de la capacitat intel·lectual, reducció del vocabulari i pèrdua del sentit de l’humor.
  - Raonament restringit, pobre o nul.
  - Descompensacions neuròtiques, paranoides, psicòtiques o suïcides.
  - Estats de pànic, confusió mental, estats dissociats, culpabilitat, pèrdua de la identitat, alteracions en la percepció de la realitat.
  - Estats d’infantilització.
àgora XXI 
Al llarg del mes es recolliran opinions,
preguntes sobre temes que siguin
importants o que despertin curiositat per
vosaltres, desenvolupant pel mes següent
el tema més demanat.
© 2024 - Centre de psicologia Àgora XXI
Passeig Pere III, 56, 1r 3a - 08242 Manresa (BCN) Tel. 938 776 740 - 615 375 510  |  C/ Balmes, 224, 1r 2a - 08006 Barcelona