Notícies

Parafílies III: Masoquisme i sadisme

En temes anteriors vam encetar el tema de les parafílies o conductes sexuals no adaptatives, i volem presentar una continuació d’aquest bloc amb dues parafílies més anomenades: masoquisme i sadisme. El Sadisme i el masoquisme són presentades com dues parafílies diferents però sovint solen aparèixer juntes, llavors parlem de sadomasoquisme. És calcula que un 30% dels masoquistes tenen fantasies sàdiques. En ambdues situacions el fonamental és l’associació del dolor i la humiliació amb l’estimulació i/o satisfacció sexual. En el cas del masoquisme és rebre aquest dolor i humiliació, en el cas del sadisme és infligir (donar) aquesta conducta en l’altra.

En la gran majoria de casos les interaccions sexuals sadomasoquistes són de mutu acord i molts subjectes poden alternar-se en el paper de donar o rebre sofriment.

Cops, sensació de esclavatge, subjecció, humiliació física i verbal, etc. poden formar part del repertori de conductes masoquistes i/o sàdiques. Apareix més aviat al inici de l’edat adulta (encara que a l’adolescència pot aparèixer com a fantasia i pot ser dut a terme).

No hi ha dades fiables sobre la prevalença (número de casos) d’aquests trastorns, però la gran quantitat de publicacions i clubs sadomasoquistes fa pensar que no es tracta d’un fenomen rar. Sol associar-se amb el fetitxisme i el fetitxisme transvestit.

Fins aquí un petit apunt sobre què són aquestes dues conductes sexuals, és obvi que el tema pot donar continuïtat en altres aspectes, però hem volgut, senzillament, presentar que és el sadisme i el masoquisme. Si és vol aprofundir en el tema, si es té una opinió molt més prolixa del que les anteriors línies emanaven i es vol expressar, es pot fer ja que dins d’aquest apartat es pot enviar qualsevol dubte o suggeriment. Nosaltres animem a fer-ho per aquest tema del mes o qualsevol altre.

àgora XXI
Al llarg del mes es recolliran opinions,
preguntes sobre temes que siguin
importants o que despertin curiositat per
vosaltres, desenvolupant pel mes següent
el tema més demanat.
© 2024 - Centre de psicologia Àgora XXI
Passeig Pere III, 56, 1r 3a - 08242 Manresa (BCN) Tel. 938 776 740 - 615 375 510  |  C/ Balmes, 224, 1r 2a - 08006 Barcelona