Notícies

La intel•ligència emocional

La intel·ligència emocional és la capacitat per reconèixer sentimients propis i aliens, i l’habilitat per utilitzar-los. Ens permet prendre consciència de les nostres emocions, comprendre els sentiments dels demès, tolerar les pressions i frustracions que soportem en el treball, accentuar la nostra capacitat de treballar en equip i adoptar una actitud empàtica i social, que ens brindarà més possibilitats de desenvolupament personal.

La intel·ligència emocional va ser un terme popularitzat per Daniel Goleman, psicòleg estadounidens, amb el seu llibre “Emotional Intelligence”. Goleman estima que la intel·ligència emocional es pot organitzar en 5 capacitats: conèixer les propies emocions i sentiments, saber-los utilitzar, saber-los reconèixer, crear la propia motivació i gestionar les relacions. El fet de conèixer les emocions es refereix a fer consciència dels sentiments propis en el moment en què els experimentem, ja que si no els sabem reconèixer i no tenim un control sobre les emocions fortes, podem afectar desicions importants en les nostres vides.

Característiques de la intel·ligència emocional:

Ø Capacitat de motivar-nos a nosaltres mateixos, és a dir, saber utilitzar el potencial existent per poder aconseguir resultats excel·lents i no conformar-se amb el què es té.

Ø Conservar les ganes, tot i les possibles frustracions.

Ø Controlar els impulsos.

Ø Diferir les gratificacions.

Ø Regular els nostres estats d’ànims.

Ø Evitar que l’angustia interferixi amb les nostres facultats racionals, la nostra capacitat d’empatitzar amb els altres i la confiança en els demès.

La intel·ligència emocional és un conjunt de destresses, habilitats, actituts i competències que determinen la conducta d’un individu. Però per altre banda, el dèficit d’aquesta intel·ligència emocional repercuteix en mil aspectes de la vida quotidiana, des de problemes matrimonials fins a trastorns de salut. L’abandonament de la intel·ligència emocial pot arruinar moltes carreres i, en el cas dels nens i els adolescents, pot conduir a la depressió, als trastors alimentàris, a la agressivitat, etc. De totes maneres, tots podem fomentar i enfortir la nostra intel·ligència emocional. Per aquest motiu, és important tenir una adequada guia per poder aconseguir amb èxit una bona intel·ligència emocional.

àgora XXI 
Al llarg del mes es recolliran opinions,
preguntes sobre temes que siguin
importants o que despertin curiositat per
vosaltres, desenvolupant pel mes següent
el tema més demanat.
© 2023 - Centre de psicologia Àgora XXI
Passeig Pere III, 56, 1r 3a - 08242 Manresa (BCN) Tel. 938 776 740 - 615 375 510  |  C/ Balmes, 224, 1r 2a - 08006 Barcelona