Notícies

Informes pericials psicològics o Peritatges Psicològics

Forense prové de la paraula foro, que en l'època romana es referia a la plaça, lloc on es reunien els ciutadans per discutir els seus problemes comuns, els seus drets…. Moltes vegades es contractaven oradors per defensar els seus drets. En l'actualitat, el terme forense designa, per reducció, a les disciplines de les que es nodreix la justícia pel seu funcionament.

QUÈ ÉS LA PSICOLOGIA FORENSE?

És l'àrea de la psicologia aplicada al dret. S'encarrega d'assessorar a jutges, fiscals i lletrats amb relació els procediments judicials en diferents àmbits del Dret.

Per tant, els psicòlegs forenses són els encarregats d'assessorar tècnicament als diferents representants judicials aportant els coneixements específics de l'àmbit de la psicologia, a través de la realització de peritatges / informes pericials psicològics en diferents àmbits del dret (civil, penal, laboral,...).

QUÈ FA?

Peritar significa emetre una valoració; per tant el perit/ta psicòleg/oga avaluarà els aspectes de la seva competència necessaris o convenients per donar resposta a la demanda efectuada i en funció del procés judicial en el que es troba immers la persona (personalitat, psicopatologies, capacitat de testimoniatge, seqüeles psíquiques d'accidents, etc.).

COM ES FA ?

Aquesta avaluació es realitza a través de diferents instruments: principalment mitjançant entrevistes a la persona o persones interessades, administració de proves psicomètriques vàlides, fiables, baremades i actualitzades, i en ocasions coordinacions amb professionals relacionats amb el client (de l'àmbit sanitari, social, escolar, etc).

Amb les dades recollides al llarg del procés es realitzarà l'informe en el qual, de manera imparcial, es dona resposta a la demanda sol·licitada.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

Des de l'àmbit privat el client pot ser qualsevol persona que es vegi involucrada en un procediment judicial en les diferents àrees del dret i desitgi aportar al procés una prova pericial. També pot ser l'advocat/da qui sol·licita un informe per un client. D'altra banda, des de l'àmbit públic, és a dir d'ofici, sol·liciten pericials el jutge, el ministeri fiscal o el lletrat, sempre a través del jutge.

Les diferents àrees del dret que habitualment sol·liciten una pericial psicològica poden ser:

· Civil: divorci o separació contenciós amb fills menors i on no hi ha acord respecte a les mesures d'aquests menors, es realitza estudi per valorar la guarda més òptima pel menor/s, règim de visites, pàtria potestat, etc.

· Penal: credibilitat del relat, capacitats cognitives i volitives, estat mental en el moment de la comissió del delicte, etc.

· Laboral: valoració de seqüeles psíquiques (en casos de suposat moobing, assetjament sexual, etc)

El centre àgora disposa de professionals qualificats i amb experiència en psicologia forense. Per més informació posar-se en contacte amb:

Centre de Psicologia àgora XXI   

Passeig Pere III, 56 1r 3a  08242 Manresa

938776740 

info@centreagora.com   

 

Al llarg del mes es recolliran opinions,
preguntes sobre temes que siguin
importants o que despertin curiositat per
vosaltres, desenvolupant pel mes següent
el tema més demanat.
© 2024 - Centre de psicologia Àgora XXI
Passeig Pere III, 56, 1r 3a - 08242 Manresa (BCN) Tel. 938 776 740 - 615 375 510  |  C/ Balmes, 224, 1r 2a - 08006 Barcelona