Notícies

Què és la Neuropsicologia?

La Neuropsicologia és la disciplina dins de la Psicologia que té com a estudi la neurocognició. Hi ha moltes maneres de classificar les funcions neurocognitives. Totes elles participen en major o menor mesura en les nostres activitats del dia a dia. Les més conegudes potser siguin l'atenció i la memòria. Un exemple quotidià de la importància de l'atenció és quan som capaços de parlar durant un temps amb algú en un lloc ple de soroll. En aquest cas , la nostra atenció ens permet dues coses vitals : filtrar només la conversa i no el soroll , i mantenir-nos atents al que ens estan dient. La memòria no és menys important, i sense ella no podríem beneficiar-nos de les experiències passades viscudes .

PER A QUÈ SERVEIX UN INFORME NEUROPSICOLÒGIC?

L'avaluació neuropsicològica té com a metes principals el mesurament del rendiment neurocognitiu en general , la detecció d'anomalies o disfuncions , i la determinació d'un possible procés de deteriorament cognitiu . Aquestes estimacions han d'anar acompanyades de la delimitació de les conseqüències funcionals en el dia a dia del perfil identificat en aquesta persona . Un informe neuropsicològic és un text en el qual s'analitzen i relacionen totes aquestes informacions.
Dit d'una altra manera , a través de l'avaluació i l'informe neuropsicològics aconseguim saber si els problemes que una persona pot tenir en atenció , memòria , llenguatge o qualsevol altra funció , són normals per a la seva edat , per al seu estat de salut , i si és esperar que aquests empitjorin o millorin . Igual de rellevant és conèixer les conseqüències possibles en el treball, les relacions amb les altres persones o la seva autonomia . Per tot això , l'avaluació inclou aspectes interpersonals i emocionals .

EN QUÈ CONSISTEIX LA REHABILITACIÓ COGNITIVA?

La Rehabilitació Cognitiva és un tractament psicològic que intenta millorar el funcionament neurocognitiu mitjançant un procés d'aprenentatge , i tracta d'incidir en el funcionament real . Una persona pot tenir alterada la seva atenció o memòria per diversos motius , alguns d'ells d'origen mèdic . Això no implica que no pugui millorar el seu rendiment en aquestes funcions a través d'un tractament com la rehabilitació cognitiva .

Hi ha diferents maneres de fer rehabilitació cognitiva . Nosaltres apostem per un enfocament que tingui com a objectiu central la millora directa dels problemes del dia a dia, a través d'estratègies que s'integrin en la vida quotidiana de la persona .

A QUI LI POT INTERESAR?

Com dèiem abans, moltes alteracions en les nostres funcions mentals són degudes a un problema mèdic. Persones que han patit traumatismes arran d'un accident, ictus cerebrovasculars o una demència són exemples de situacions mèdiques que afecten les nostres funcions cognitives. D'altra banda, en moltes ocasions l'estrès o els problemes emocionals poden alterar de manera temporal la nostra atenció o memòria. És per això que una adequada avaluació neuropsicològica, al costat d'una exploració mèdica, pot descartar un origen orgànic d'aquestes alteracions.

Finalment , destacar la importància de la família de la persona afectada . Diverses investigacions han trobat que la col.laboració en la rehabilitació cognitiva millora els resultats obtinguts . No menys important són les reaccions emocionals de la família i com afronten la convivència amb la persona que té dèficits cognitius . El suport als familiars al costat de pautes orientadores , són elements crítics per a superar amb èxit aquesta situació .

Al centre de psicologia Àgora XXI disposem del servei de neuropsicologia. Si necessiteu informació addicional no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres .

àgora XXI 

Al llarg del mes es recolliran opinions,
preguntes sobre temes que siguin
importants o que despertin curiositat per
vosaltres, desenvolupant pel mes següent
el tema més demanat.
© 2024 - Centre de psicologia Àgora XXI
Passeig Pere III, 56, 1r 3a - 08242 Manresa (BCN) Tel. 938 776 740 - 615 375 510  |  C/ Balmes, 224, 1r 2a - 08006 Barcelona